Ring: 0735204030

Tjänster

Enskilt avlopp

Mer om Enskilt avlopp

Alla hus idag som står utanför det kommunala nätet är i behov av en enskild avloppslösning om tillgång till vatten finns.

Utsläpp av avloppsvatten idag är klassad som miljöfarlig verksamhet, vilket ställer stora krav på att man har en anläggning som utformad på rätt sätt och lever upp till de krav som ställs.

Vi är en diplomerad och auktoriserad installatör av FANN VA-Tekniks system som är ett av Sveriges ledande märken när det kommer till enskilda avloppsanläggningar.

Vi kommer kostnadsfritt ut på plats och gör en bedömning av just eran tomts förutsättningar och vid önskemål sköter vi även själv klart hela processen med ansökningar och all kontakt med kommunen!

Är ni osäkra på om avloppsanläggningen fungerar som den ska? Vi hjälper självklart till med utredningar och felsökning.

Vi du veta mer?
Tveka inte att höra av dig!